LiveMSG

Regulamin

LiveMSG

Stary regulamin (obowiązuje do 31 grudnia):
Zobacz

Nowy regulamin (obowiązuje od 1 stycznia):
Zobacz

Załącznik 1 - Płatności (obowiązuje od 1 stycznia):
Zobacz

Załącznik 2 - Wypłaty (obowiązuje od 1 stycznia):
Zobacz